Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉST KÖTŐ ÜGYFELEINK SZÁMÁRA

1, Adatkezelő megnevezése:

A NETT Ingatlan Stúdió(székhely: 1171 Budapest, Réti csík u. 25, adószám: 67723265-1-42., képviseli: Dr. Kiss Izabella) a NETT Ingatlan Stúdió vezetője.

2, Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, a hozzáférési jogosultak:

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Kik férhetnek hozzá az adatokhoz
A Az ügyfél számára szerződés alapján ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása

a GDPR. 6. cikk (1)b,

– szerződés teljesítéséhezszükséges adatkezelés

ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, email címe, telefonszáma, ingatlan adatai Az ügyfél személyes adataihoz a NETT Ingatlan Stúdió azon ingatlan tanácsadója férhet hozzá, akinek az ügyfél ingatlana a portfóliójában van
Az ingatlanközvetítő megkerülésével történő ügyletkötés esetén a NETT Ingatlan Stúdió jogszerű polgári jogi igényeinek érvényesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. f, pontja

– az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése

ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, email címe, telefonszáma, ingatlan adatai Az ügyfél személyes adataihoz a NETT Ingatlan Stúdió azon ingatlan tanácsadója férhet hozzá, akinek az ügyfél ingatlana a portfóliójában van
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és magakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben ( Pmt.) előírt ügyfél átvilágítás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és magakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben ( Pmt.) előírt kötelező adatkezelés ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgársága, azonosító okmányának típusa és száma, külföldi magánszemély esetén a tartózkodási helye Az ügyfél személyes adataihoz a NETT Ingatlan Stúdió azon ingatlan tanácsadója férhet hozzá, akinek az ügyfél ingatlana a portfóliójában van
számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 169. § (2)bekezdésében előírt számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség ügyfél neve, lakcíme, számla összege, számla egyéb adatai az ügyfél személyes adataihoz a NETT Ingatlan Stúdió azon munkatársa fér hozzá, aki az ügyfélnek a számviteli bizonylatot kiállította
B.

Az ingatlan értékesítése esetén az ügyfél adatainak továbbítása az energetikai tanúsító társaságnak abból a célból, hogy az ügyféllel az energetikai tanúsító társaságszolgáltatása nyújtása érdekében kapcsolatba léphessen a GDPR. 6. cikk (1)bek. a) pontja

– az érintett önkéntes hozzájárulása

az ügyfél neve, telefonszáma, ingatlan adatai NETT Ingatlan Stúdió illetékes munkatársa és az energetikai tanúsítást végző cég.
Ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyfél igényeinek pontosítását szolgáló kérdések e-mailen és /vagy telefonon a GDPR. 6. cikk (1)bek. a) pontja

– az érintett önkéntes hozzájárulása

az ügyfél neve, email címe, telefonszáma, ingatlan paraméterei, ügyfél igényeket minősítő kérdésekre adott válaszok, ügyfélelégedettségi kérdőívre adott válaszok Az ügyfél személyes adataihoz a NETT Ingatlan Stúdió azon ingatlan tanácsadója férhet hozzá, akinek az ügyfél ingatlana a portfóliójában van
piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése a GDPR. 6. cikk (1)bek. a) pontja

– az érintett önkéntes hozzájárulása

ingatlan adatai, értékesítéssel kapcsolatos adatok( pl: hirdetési ár, eladási ár NETT Ingatlan Stúdió illetékes munkatársa

3, Adattovábbítás

3.1) A NETT Ingatlan Stúdió az ügyfelek adatait a Pmt.-ben meghatározott esetekben a Nemzeti Adó-és Vámhivatal keretében működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére továbbítja.

3.2) A NETT Ingatlan Stúdió az ügyfél nevét, telefonszámát, és az ingatlan adatait az ingatlan értékesítése esetén továbbítja az energetikai tanúsítványt készítő cég részére.

3.3) A NETT Ingatlan Stúdió az ügyfél személyes adatait az iroda megkerülésével történő ingatlan eladásból eredő polgári jogi igénye érvényesítése esetén továbbíthatja az általa megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, követelés-behajtással foglalkozó cégnek.

3.4) A NETT Ingatlan Stúdió az ügyfél személyes adatait továbbíthatja az ingatlan értékesítése esetén a Vevő részére az ingatlan adásvételi szerződés előkészítése érdekében.

4, Adatkezelés időtartama

4.1) A Pmt. alapján az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

4.2) Az ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat alapján kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 év.

4.3) Az ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés időtartartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 2 évig tart. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait a hozzájárulással érintett célra nem használja.

5, Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek az Adatkezelővel szerződéses jogviszony keretében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Jelenleg a NETT Ingatlan Stúdió nem kötött adatkezelőkkel szerződést.

6, Érintettek jogai

A NETT Ingatlan Stúdió ügyfelei bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adataikról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, változás esetén azok módosítását.

7, Az ügyfél kötelezettségei

7.1) A NETT Ingatlan Stúdió ügyféllel megbízási szerződésben álló munkatársa a Pmt. előírásai alapján köteles a személyazonosság ellenőrzése érdekében az azt igazoló okirat bemutatását az ügyféltől megkövetelni és az okirat érvényességét ellenőrizni valamint az okiratról másolatot készíteni.

7.2) A NETT Ingatlan Stúdió a Pmt. előírásai alapján köteles továbbá gondoskodni arról, hogy az üzleti kapcsolattal összefüggő adatok naprakészek legyenek. Ezért az ügyfél köteles a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa bemutatására az adott ingatlan értékesítő munkatársnak. A változásokról a tudomást szerzéstől számított 5 munkanapon belül.

8, Jogorvoslati lehetőségek

8.1) Az ügyfél bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a NETT Ingatlan Stúdiót az 1171 Budapest, Réti csík u 25. szám alatti székhelyére küldött levéllel.

8.2) Az ügyfél adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Alulírott nyilatkozom, hogy az adatkezelési tájékoztatót elolvastam.

Hozzájárulok, hogy a NETT Ingatlan Stúdió az adataimat a jelen adatkezelési tájékoztató 2.B soraiban rögzített célokból kezelje.

Dátum:……………………………………………………..

Ügyfél aláírása: ………………………………………..

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

INGATLANT MEGTEKINTŐ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

1, Adatkezelő megnevezése:

A NETT Ingatlan Stúdió(székhely: 1171 Budapest, Réti csík u. 25, adószám: 67723265-1-42., képviseli: Dr. Kiss Izabella) a NETT Ingatlan Stúdió vezetője.

2, Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, a hozzáférési jogosultak:

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Kik férhetnek hozzá az adatokhoz
A Az ügyfél számára ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása

a GDPR. 6. cikk (1)bek. a)pontja

– az ügyfél önkéntes hozzájárulása

ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, email címe, telefonszáma, ingatlan adatai, megtekintés helye, ideje Az ügyfél személyes adataihoz a NETT Ingatlan Stúdió azon ingatlan tanácsadója férhet hozzá, akinek az ügyfél keresésének megfelelő ingatlan a portfóliójában van, vagy hirdeti azt
Az ingatlanközvetítő megkerülésével történő ügyletkötés esetén a NETT Ingatlan Stúdió jogszerű polgári jogi igényeinek érvényesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja

– az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése

megtekintő ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, email címe, telefonszáma, ingatlan adatai, megtekintés helye, időpontja Az ügyfél személyes adataihoz a NETT Ingatlan Stúdió azon ingatlan tanácsadója férhet hozzá, akinek az ügyfél által megtekintett ingatlan a portfóliójában van, vagy hirdeti azt
B. Ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyfél igényeinek pontosítását szolgáló kérdések e-mailen és /vagy telefonon a GDPR. 6. cikk (1)bek. a) pontja

– az érintett önkéntes hozzájárulása

az ügyfél neve, email címe, telefonszáma, ingatlan paraméterei, ügyfél igényeket minősítő kérdésekre adott válaszok, ügyfélelégedettségi kérdőívre adott válaszok Az ügyfél személyes adataihoz a NETT Ingatlan Stúdió azon ingatlan tanácsadója aki az ügyféllel közvetlen kapcsolatban van.
piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése a GDPR. 6. cikk (1)bek. a) pontja

– az érintett önkéntes hozzájárulása

ingatlan adatai, értékesítéssel kapcsolatos adatok( pl: hirdetési ár, eladási ár NETT Ingatlan Stúdió illetékes munkatársa

3, Adattovábbítás

3.1) A NETT Ingatlan Stúdió az ügyfél személyes adatait kizárólag az iroda megkerülésével történő ingatlan eladásból eredő polgári jogi igénye érvényesítése esetén továbbítja az általa megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, követelés-behajtással foglalkozó cégnek.

3.2) A NETT Ingatlan Stúdió az ügyfél személyes adatait az ingatlan eladójának kifejezett kérése esetén valamint vételi ajánlat tétel vagy adásvétel esetén továbbíthatja az ingatlan eladója részére.

4, Adatkezelés időtartama

4.1) A NETT Ingatlan Stúdió jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése érdekében történő adatkezelés időtartama az utolsó ingatlan megtekintésének napjától számított 3 év. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait törli.

4.2) A NETT Ingatlan Stúdió törli az ügyfél adatait, amennyiben az ügyfél kijelenti, hogy a szolgáltatást nem kívánja a továbbiakban igénybe venni, és valamennyi általa megtekintett ingatlant más ügyfél megvásárolta.

4.3) Az ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés ( lásd 2B. pontban rögzített sorok szerinti célok)esetében az adatkezelés időtartartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó ingatlan megtekintésének napjától számított 2 évig tart. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait a hozzájárulással érintett célra nem használja.

5, Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek az Adatkezelővel szerződéses jogviszony keretében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Jelenleg a NETT Ingatlan Stúdió nem kötött adatkezelőkkel szerződést.

6, Érintettek jogai

A NETT Ingatlan Stúdió ügyfelei bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adataikról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, változás esetén azok módosítását.

7, Jogorvoslati lehetőségek

7.1) Az ügyfél bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a NETT Ingatlan Stúdiót az 1171 Budapest, Réti csík u 25. szám alatti székhelyére küldött levéllel.

7.2) Az ügyfél adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Alulírott nyilatkozom, hogy az adatkezelési tájékoztatót elolvastam.

Hozzájárulok, hogy a NETT Ingatlan Stúdió az adataimat a jelen adatkezelési tájékoztató 2.B soraiban rögzített célokból kezelje.

Dátum:……………………………………………………..

Ügyfél aláírása: ………………………………………..